Gärdets gård

Vi köper

  • Vi köper upp dödsbon.

  • Vi köper hela eller delar av hem.

  • Vi flyttstädar.

  • Vi tömmer ladugårdar och uthus.

  • Vi köper konkursbon.

  • Vi köper varupartier.

Tveka inte att kontakta oss om du har något att sälja eller skänka.
0705-25 86 21
kristina@gardetsgard.se